Over ons

Achtergrond
ToolKid is ontwikkeld door het Nederlandse EDGE (Ergonomisch Didactisch Gereedschap), nu ToolKid Holding BV. Dat staat voor kwalitatief hoogwaardig en professioneel handgereedschap voor kinderen.
De drijvende krachten achter ToolKid zijn Jos van de Vliet en Lise Geers, een duo dat twee werelden perfect combineert. Lise heeft een achtergrond als kunstzinnig therapeute, Jos heeft jarenlange ervaring met productontwikkeling en productie.

GEREEDSCHAPSET

ToolKid is ontstaan vanuit de praktijk. Aanleiding voor de ontwikkeling van ToolKid was de behoefte van een ergotherapeut aan écht kindergereedschap, om een jongen van zes jaar te ondersteunen bij zijn motorische ontwikkeling. Met een ‘ingekorte grote mensen-zaag’ vraagt zij hem een plank door te zagen. Echter het handvat is veel te groot om met zijn kleine knuisten vast te houden. En het kost hem veel moeite om de zaagbeweging te maken.

En dus gaat Jos van de Vliet op zoek naar professioneel gereedschap voor kinderen. Hij komt bedrogen uit, ook als hij over de landsgrenzen zijn zoektocht voortzet. Er bestaat geen goed gereedschap voor kinderen. Uit het daaropvolgende marktonderzoek blijkt vooral in het onderwijs grote behoefte te bestaan aan goed kindergereedschap. En zo ontstaat het idee dit – samen met Lise Geers – zelf te ontwikkelen.

ToolKid is stap voor stap ontwikkeld. Het is een complete set, volledig afgestemd op de fysieke ontwikkeling en motoriek van kinderen. Geen verkleining of imitatie van zagen, hamers, boren, figuurzagen en andere gereedschappen voor volwassenen. Een lang proces van prototypes maken, testen in de praktijk door wetenschappers, begeleiders en natuurlijk de kinderen zelf, verbeteren, weer testen en uiteindelijk produceren. En nu is er een set bijzondere gereedschappen die ergonomisch aan alle eisen voldoet en voor 100% afgestemd is op het gebruik voor en door jonge kinderen.

Jong geleerd, oud gedaan
De gedachte achter ToolKid is om kinderen al op jonge leeftijd te interesseren in techniek, zodat ze (praktische) vaardigheden kunnen aanleren waar ze later profijt van hebben: “Jong geleerd, oud gedaan”.

In de huidige tijd verloopt de ontwikkeling van kinderen vaak eenzijdig. Uit onderzoek (Lemmens, Valkenburg, Peter, 2010) is gebleken dat kinderen, zowel in het onderwijs als door televisiekijken, gebruik van digitale media en gaming in hun vrije tijd, vaak te passief zijn en er nauwelijks appel gedaan wordt op hun creativiteit.

Mede daardoor wordt het belang van techniekonderwijs meer en meer op waarde geschat. Techniekclubs met professionele begeleiding groeien sterk. Binnen de buitenschoolse opvang worden momenteel activiteiten gericht op techniek aangeboden. Ook thuis besteden ouders in de opvoeding van hun kinderen steeds meer aandacht aan het zoeken naar de juiste balans tussen school, sport en vrije tijd.

Een nieuwe beleving
ToolKid stelt kinderen in staat hun aandacht te richten op de activiteit en zelfstandig aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren ze zagen, boren, timmeren en schroeven. Hun fantasie wordt geprikkeld en het wordt een uitdaging om hun ideeën vorm te geven. Door zelf iets te creëren leren ze om op eigen kracht toe te werken naar een resultaat en oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegen komen. Dit stimuleert niet alleen hun creativiteit maar bevordert ook het zelfvertrouwen én het plezier in de activiteit.

screwdriver     Handsaw Type 1 with sawguide 1

Veiligheid
Veilig kunnen werken met gereedschap staat voorop. Hedendaagse kinderen willen zelf aan het werk, zelf ontdekken en iets maken. Kan dat met ToolKid? Laten we voorop stellen, dat toezicht noodzakelijk is: het werken met gereedschap door kinderen is nooit geheel vrij van risico’s. ToolKid heeft veiligheid tot prioriteit gemaakt. Niet alleen het gereedschap zelf voldoet aan de hoogste eisen, ook zijn er slimme hulpmiddelen om de kinderen te helpen en tegelijkertijd om mogelijke kleine ongelukjes te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld een heel handige zaaggeleider, een uiterst eenvoudige maar efficiënte spijkerhouder en natuurlijk een veiligheidsbril. ToolKid zet wat veiligheid betreft de norm.

Toekomst
De nieuwe gereedschapset is niet alleen een slim alternatief voor TV kijken en gebruik van digitale media. Jos van de Vliet, ontwikkelaar ToolKid: ‘Als je als kind nooit getimmerd hebt, sla je als volwassene de plank volledig mis.’ Kinderen die ervaring opdoen met het échte kindergereedschap, maken na hun 12e levensjaar gemakkelijk de overstap naar gereedschap voor volwassenen

ToolKid® is een geregistreerd handelsmerk. Alle ToolKid gereedschappen zijn beschermd middels patenten en modelbescherming.